Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianego przez Google Inc. (Google).

Google Analytics korzysta z tzw. "cookies", czyli plików tekstowych zapisywanych w pamięci komputera, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) generowane przez cookies będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Narzędzie Google Analytics nie podaje swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Jednak niezależnie od tego właściciel serwisu ma dostęp do adresów IP użytkowników odwiedzających witryny.

Google będzie korzystał z tych informacji, aby pomóc właścicielowi witryny dowiedzieć jak użytkownicy korzystają z jego serwisów oraz w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Prosimy odwiedzić http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Cookies wykorzystywane przez Google Analytics:

 • __utma
 • __utmb
 • __utmc
 • __utmz

Poza tym mogą być wykorzystywane inne pliki cookies przez Google Analytics, więcej szczegółów pod adresem:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Każda przeglądarka standardowo zezwala na przechowywanie plików cookies na danym urządzeniu służącym do przeglądania stron. Ustawienia te jednak mogą zostać zmienione tak aby zablokować możliwość przetwarzania plików cookies. W tym celu należy zapoznać się z ustawieniami danej przeglądarki internetowej.

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest STELLA ZIT Zdzisław Gawęcki, z siedzibą w Stalowa Wola (37-450), ul. Ofiar Katynia 35, zwana dalej STELLA ZIT.

W sprawie Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro.ado@stella.net.pl lub pisemnie na adres siedziby STELLA ZIT.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy ze STELLA ZIT (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na STELLA ZIT wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Telekomunikacyjną, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez STELLA ZIT, w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
 • obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie internetowej)
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • obsługi reklamacji.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze STELLA ZIT, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi w imieniu i/lub na rzecz STELLA ZIT.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega STELLA ZIT.

W ramach świadczenia przez nas usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do telewizji, internetu oraz telefonii, nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji niosących dla Pana/Pani istotne skutki. W przypadku potrzeby zautomatyzowanego przetwarzania danych będziemy oczekiwać Twojej zgody.