Zgłoszenie wykonania usługi instalacji przez STELLA ZIT Zdzisław Gawęcki w Stalowej Woli.Adres zamieszkania / siedziba firmy:

Adres instalacji (w przypadku gdy adres zamieszkania / firmy jest inny niż adres instalacji):


Telewizja analogowa


Pakiet telewizji analogowej (wymagane):