Komunikat nr 3/2021 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 31.05.2021 r.

Szanowni Państwo, dynamiczny rozwój usług telewizji cyfrowej i dostępu do szerokopasmowego Internetu wymusza na nas podjęcie działań w celu zwolnienia pasma dla usług cyfrowych w naszej sieci telekomunikacyjnej. Technologia analogowa od lat zastępowana jest przez technologię cyfrową. Nasze działania są jedynie następstwem tych przemian.

W związku z powyższym, informujemy Abonentów odbierających programy telewizji analogowej, że z dniem 31 lipca 2021 r. nastąpi wyłączenie dwóch kanałów, które zostaną przeznaczone dla potrzeb telewizji cyfrowej. Skutkiem tego program Polsat Sport zostanie przeniesiony z kanału K45 na kanał S13, a program Polsat Cafe zostanie przesunięty z kanału K46 na kanał S09. Programy Polsat Viasat History /dotychczas kanał S09/ oraz Polsat Sport Extra /dotychczas kanał S13/ zostaną wyłączone z telewizji analogowej i będą dostępne wyłącznie w ofercie telewizji cyfrowej.

Abonenci nie akceptujący tych zmian, zgodnie z regulaminem świadczenia usług mogą zmienić pakiet odbioru telewizji kablowej lub zrezygnować z usługi.

Abonentów zainteresowanych odbiorem wyłączonych programów zapraszamy do skorzystania z telewizji cyfrowej, dostępnej również na starszych odbiornikach telewizyjnych. W naszej ofercie jest ponad 140 programów cyfrowych, w tym 98 programów w jakości HD, w czterech różnych pakietach oraz pakiet Premium z Canal+. Telewizja cyfrowa, w odróżnieniu od telewizji analogowej, oprócz bogatej oferty programowej, zapewnia dużo lepszą jakość obrazu i dźwięku.

Informacje i zgłoszenia oraz oferta telewizji cyfrowej dostępne są w Biurze Obsługi Klienta STELLA oraz na stronie internetowej www.stella.net.pl

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


Komunikat nr 2/2021 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 31.03.2021 r.

Informujemy Abonentów odbierających programy telewizji analogowej, że z uwagi na potrzeby telewizji cyfrowej, w tym stale rosnącą liczbę nadawanych programów w rozdzielczości HD, z dniem 31 maja 2021 r. nastąpi wyłączenie dwóch kanałów telewizji analogowej w paśmie UHF.

Skutkiem tego wyłączone zostaną z telewizji analogowej programy Eurosport 1 i Eurosport 2, natomiast programy MiniMini+ oraz TVP Sport zostaną przesunięte w ich miejsce.

Abonenci nie akceptujący tych zmian, zgodnie z regulaminem świadczenia usług mogą zmienić pakiet odbioru telewizji kablowej lub zrezygnować z usługi.

Wszystkich Abonentów telewizji analogowej zainteresowanych odbiorem wyłączonych programów zachęcamy do skorzystania z telewizji cyfrowej, której oferta zawiera ponad 140 programów cyfrowych, w tym 98 programów w jakości HD. Telewizja cyfrowa, w odróżnieniu od telewizji analogowej, oprócz większej oferty programowej, charakteryzuje się także dużo lepszą jakością obrazu i dźwięku.

Informacje, zgłoszenia oraz oferta telewizji cyfrowej dostępne są w Biurze Obsługi Klienta STELLA i na stronie internetowej www.stella.net.pl

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


Komunikat nr 1/2021 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 31.03.2021 r.

Informujemy Abonentów odbierających programy telewizji cyfrowej, że w związku z zawartą umową z nadawcą programów TVP, z dniem 30 kwietnia 2021 r. nastąpi zmiana numeracji LCN programów TVP wg poniższego zestawienia:

TVP Info - z LCN 16 na LCN 9
TVP Polonia - z LCN 9 na LCN 14
TVP Kultura - z LCN 14 na LCN 16
TVP Historia - z LCN 51 na LCN 17
TVP Rozrywka - z LCN 110 na LCN 18
TVP ABC - z LCN 95 na LCN 19
TVP Dokument - z LCN 54 na LCN 51
TVP 3 Lublin - z LCN 17 na LCN 54
TVP 3 Kielce - z LCN18 na LCN 95
TVP 3 Kraków - z LCN 19 na LCN 110

Zmiana ta zostanie wykonana bez przerwy technicznej w odbiorze tych programów i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności ze strony Abonenta.

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


W związku z otrzymanymi od Państwa sygnałami dotyczącymi podszywania się pod pracowników Telewizji Kablowej STELLA i prób oszukania naszych klientów, przestrzegamy przed osobami, które namawiają do zawierania nowych umów na nasze usługi.

Przypominamy, że pracownicy Telewizji Kablowej Stella posiadają identyfikatory firmowe i odwiedzają Państwa w mieszkaniu po uprzednim umówieniu terminu przez Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku wątpliwości czy pracownik jest wysłany przez naszą firmę prosimy o kontakt pod numerem tel. 15 810 81 00 lub tel. 603 873 093 w celu weryfikacji jego tożsamości. Odpowiedzi na wszelkie pytania można również uzyskać osobiście w BOK STELLA przy ulicy Orzeszkowej 3.


Komunikat nr 1/2020 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 20.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875) , które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność dokonania zmian w postanowieniach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych między STELLA ZIT Zdzisław Gawęcki, a naszymi Abonentami oraz obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług.

Zamiany te dotyczą:

  • skrócenia okresu wypowiedzenia wszystkich umów abonenckich do jednego miesiąca (bez skutku na koniec miesiąca kalendarzowego),
  • możliwości przekazania wypowiedzenia umowy do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub innym kanałem komunikacji pozwalających na potwierdzenie tożsamości Abonenta przy zachowaniu dotychczasowych form wypowiedzenia,
  • obowiązków Operatora odnośnie informowania Abonenta o przedłużeniu umowy abonenckiej zawartej na czas określony, sposobach jej rozwiązania oraz informacji o najkorzystniejszych oferowanych przez Operatora pakietach.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Abonenci nie akceptujący wymienionych zmian mają prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach ogólnych w terminie do dnia 21.12.2020 r. Skorzystanie przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zachęcamy do skorzystania z rozliczania usług Telewizji Kablowej STELLA za pomocą faktury elektronicznej.

Aby otrzymywać faktury w wersji elektronicznej należy wypełnić "Wniosek o przesyłanie faktur drogą elektroniczną" i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta STELLA przy ul. Orzeszkowej 3 lub do Punktu Obsługi Klienta STELLA przy ul. Staszica 17. Wniosek można także przesłać pocztą na adres firmy STELLA ZIT ul. Ofiar Katynia 35, 37-450 Stalowa Wola.

Wniosek o przesyłanie faktur drogą elektroniczną


Komunikat nr 3/2019 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 31.12.2019 r.

Informujemy Państwa, że z uwagi na potrzeby rozwoju telewizji cyfrowej w sieci STELLA od lutego 2020 r. zostaną dokonane zmiany w ofercie telewizji analogowej.

Programy:
Polsat News z kanału K49 zostanie przeniesiony na kanał K23 (dotychczas Polsat Doku),
TVN 24 z kanału K50 zostanie przeniesiony na kanał K38 (dotychczas TVN 24 Biznes i Świat),
Polsat Doku z kanału K23 zostanie przeniesiony na kanał S16 (dotychczas MTV Music),
TVN 24 Biznes i Świat z kanału K38 zostanie przeniesiony na kanał S20 (dotychczas Disney XD).

Kanały K49 i K50 zostaną wyłączone i przeznaczone na potrzeby telewizji cyfrowej.

Abonenci telewizji analogowej nie akceptujący tych zmian mogą skorzystać z oferty telewizji cyfrowej lub zrezygnować z usługi zgodnie z regulaminem.

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


Komunikat nr 2/2019 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 31.05.2019 r.

Informujemy Państwa, że od 1 lipca 2019 r. w ofercie telewizji cyfrowej pojawią się trzy nowe programy:
FOX HD* (LCN 70), Nat Geo People HD** (LCN 122), Filmbox Action** (LCN 604).

Miło nam poinformować, że również od 1 lipca 2019 r. programy National Geographic* (LCN 44), National Geographic Wild* (LCN 45) oraz FOX Comedy* (LCN 67) zostaną zastąpione wersją w wysokiej rozdzielczości HD.

 * Program będzie dostępny w pakiecie cyfrowym Rozszerzonym oraz Pełnym.
** Program będzie dostępny w pakiecie cyfrowym Pełnym.

LCN (Logical Channel Number) - numer programu w dekoderze / telewizorze (dostępny w urządzeniach obsługujących LCN).

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA


Komunikat nr 1/2019 operatora telewizji kablowej STELLA z dnia 30.03.2019 r.

Informujemy Państwa, że od miesiąca maja 2019 r. nastąpi zmiana w ofercie analogowych programów telewizyjnych w sieci STELLA.

Programy 4fun.tv (kanał K46), National Geographic (kanał S14) oraz National Geographic Wild (kanał S21) zostaną wyłączone z pakietów telewizji analogowej i dostępne będą tylko w ofercie telewizji cyfrowej.

Na zwolnionych kanałach umieszczone zostaną następujące programy:
- na kanale K46 program Polsat Cafe (dotychczas kanał K26),
- na kanale S14 program Stopklatka TV,
- na kanale S21 program Fokus TV.

Kanał K26 (dotychczas Polsat Cafe) zostanie wyłączony.

Wykaz programów dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta STELLA, na kanale STELLA INFO oraz na stronie internetowej www.stella.net.pl.

Abonentów zainteresowanych odbiorem programów, które zostaną wyłączone z pakietów telewizji analogowej zapraszamy do skorzystania z oferty telewizji cyfrowej StellaDTV.

STELLA ZIT
Zdzisław Gawęcki
Operator telewizji kablowej STELLA