Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

Abonament w PLN z VAT
StellaTEL3 StellaTEL6 StellaTEL9 StellaTEL12
18,45 zł 33,21 zł 47,97 zł 62,73 zł
Pakiet darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce 60 minut 120 minut 180 minut 240 minut
Taryfa Okres
taryfikacyjny1
Opłata za 1 minutę połączenia w PLN netto
Wewnętrzna
(w sieci StellaTEL)
T1 0,04 zł 0,03 zł 0,02 zł 0,01 zł
T2 0,03 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,01 zł
T3 0,02 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł
Lokalna (15) T1 0,12 zł 0,10 zł 0,09 zł 0,08 zł
T2 0,10 zł 0,09 zł 0,08 zł 0,07 zł
T3 0,09 zł 0,08 zł 0,07 zł 0,06 zł
Międzystrefowa T1 0,32 zł 0,28 zł 0,24 zł 0,20 zł
T2 0,28 zł 0,24 zł 0,20 zł 0,16 zł
T3 0,24 zł 0,20 zł 0,16 zł 0,12 zł
Komórki Tk1 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł
Tk2 0,32 zł 0,32 zł 0,32 zł 0,32 zł
Tk3 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł
Połączenia zagraniczne w cenniku połączeń międzynarodowych
Instalacja i podłączenie abonenta / instalacja w promocji (umowa na 12 miesięcy) 73,80 zł / 1,23 zł
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe Opłata w PLN z VAT
Podłączenie do sieci kablowej po rezygnacji czasowej lub z innych przyczyn 30 zł
Montaż punktu dodatkowego w budynku wielorodzinnym 65 zł
Montaż punktu dodatkowego w budynku jednorodzinnym 80 zł
Zawieszenie świadczenia usługi 15 zł / miesiąc
Szczegółowy wykaz połączeń do 3 stron lub w postaci elektronicznej (nie zawiera kosztów nośnika podlegającego osobnej opłacie) 3 zł
Szczegółowy wykaz połączeń powyżej 3 stron 0,05 zł / stronę
Konfiguracja telefonu w domu klienta 20 zł
Wybór numeru z dostępnej puli 10 zł
Zmiana numeru na życzenie abonenta 30 zł
Nieterminowy zwrot modemu 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki
Nieterminowe wpłaty abonamentu ustawowe odsetki
Uszkodzenie modemu wg kosztów naprawy
Aktywacja zawieszonej usługi 15 zł
Inne usługi wg indywidualnej kalkulacji 50 zł / godz.

Objaśnienia:

1 T1 - od 8.00 do 18.00 w dni robocze,
T2 - od 8.00 do 18.00 w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy,
T3 - od 18.00 do 8.00 cały tydzień,
Tk1 - od 8.00 do 18.00 cały tydzień,
Tk2 - od 18.00 do 22.00 cały tydzień,
Tk3 - od 22.00 do 8.00 cały tydzień.

Cennik połączeń międzynarodowych w sieci StellaTEL