Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Nazwa abonamentu Abonament w PLN z VAT
umowa na
24 miesiące
umowa na
12 miesięcy
umowa na
czas nieokreślony
Pakiet Minimalny15 zł 17 zł 19 zł
Pakiet Podstawowy 34 zł 36 zł 39 zł
Pakiet Rozszerzony 45 zł 47 zł 50 zł
Pakiet Pełny 56 zł 59 zł 65 zł
Multiroom1 6 zł 9,90 zł 14,90 zł
Użyczenie karty z dekoderem HD 4 zł 6 zł 9 zł
Użyczenie karty do modułu CAM 2 zł
umowa na
minimum 12 miesięcy
umowa na
czas nieokreślony
Pakiet Canal+ Select 39 zł 49 zł
Pakiet Canal+ Prestige 49 zł 59 zł
Opłata jednorazowa Opłata w PLN z VAT
umowa na
24 miesiące
umowa na
12 miesięcy
umowa na
czas nieokreślony
Aktywacja usługi1 zł 29 zł 99 zł
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe Opłata w PLN z VAT
Moduł CAM 100 zł
Kaucja za dekoder HD2 300 zł
Konfiguracja dekodera w lokalu klienta 30 zł
Nieterminowe wpłaty abonamentu odsetki ustawowe
Aktywacja zawieszonej usługi 15 zł
Uszkodzenie dekodera wg kosztów naprawy / zakupu
Zerwanie umowy przed terminem zwrot rabatu wg umowy
Kabel antenowy IEC lub kabel EURO 20 zł
Zagubienie lub brak zwrotu karty kodowej 299 zł
Wymiana uszkodzonej karty kodowej 60 zł
Zniszczenie lub brak zwrotu dekodera HD 299 zł
Uszkodzenie lub brak zwrotu pilota 30 zł
Zawieszenie świadczenia usługi 15 zł / miesiąc
Przeniesienie instalacji (miejsca świadczenia usługi) 30 zł

Objaśnienia:

1 umożliwia dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest dostarczony Abonentowi na podstawie umowy abonenckiej, usługa dotyczy pakietów Minimalnego, Podstawowego, Rozszerzonego i Pełnego, usługa możliwa do uruchomienia tylko na jednym dodatkowym odbiorniku TV za pomocą dekodera lub modułu CAM

2 kaucja pobierana jest w przypadku umowy na czas nieokreślony