Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.

Nazwa usługi Opłata w PLN z VAT
przy umowie na 24 miesiące
Opłata w PLN z VAT
przy umowie na 12 miesięcy
Opłata w PLN z VAT
przy umowie na czas nieokreślony
Pakiet Minimalny 19 zł 24 zł 29 zł
Pakiet Podstawowy 38 zł 43 zł 48 zł
Pakiet Rozszerzony 49 zł 54 zł 59 zł
Pakiet Pełny 60 zł 65 zł 70 zł
Pakiet Canal+ Prestige 52 zł 55 zł 58 zł
Multiroom1 9,90 zł 14,90 zł
Użyczenie dekodera z kartą 9 zł 12 zł
Użyczenie modułu CAM z kartą 6 zł 9 zł
Użyczenie karty 2 zł 2 zł
Aktywacja usługi 1 zł 19 zł 39 zł
Instalacja i podłączenie do sieci Opłata w PLN z VAT
Montaż, naprawa instalacji w bud. wielorodzinnym wg indywidualnej wyceny
Montaż pkt. dodatkowego w bud. wielorodzinnym 60 zł
Montaż instalacji w domu jednorodzinnym wg indywidualnej wyceny
Odbiorcy publiczni, firmy, instytucje wg indywidualnej wyceny
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe Opłata w PLN z VAT
Moduł CAM 120 zł
Konfiguracja dekodera / telewizora w lokalu klienta 30 zł
Nieterminowe wpłaty abonamentu odsetki ustawowe
Aktywacja zawieszonej usługi 15 zł
Uszkodzenie dekodera wg kosztów naprawy / zakupu
Zerwanie umowy przed terminem zwrot rabatu wg umowy
Kabel antenowy IEC lub kabel EURO 20 zł
Wymiana uszkodzonej lub brak karty kodowej 100 zł
Zniszczenie lub brak zwrotu dekodera 220 zł
Uszkodzenie lub brak zwrotu pilota 30 zł
Zawieszenie świadczenia usługi 15 zł / miesiąc
Przeniesienie miejsca świadczenia usługi wg kosztów instalacji
Kaucja za dekoder z kartą kodową2 300 zł
Kaucja za moduł CAM z kartą kodową2 200 zł

Objaśnienia:

1 umożliwia dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest dostarczony Abonentowi na podstawie umowy abonenckiej, usługa dotyczy pakietów Minimalnego, Podstawowego, Rozszerzonego i Pełnego, usługa dostępna na jednym dodatkowym odbiorniku TV za pomocą dekodera lub modułu CAM

2 kaucja pobierana jest od lokatora w przypadku braku umowy z właścicielem lokalu