Zgłoszenie wykonania usługi instalacji przez STELLA ZIT Zdzisław Gawęcki w Stalowej Woli.


Adres zamieszkania / siedziba firmy:

Adres instalacji (w przypadku gdy adres zamieszkania / firmy jest inny niż adres instalacji):


Telefonia StellaTEL


Abonament (wymagane):

Aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym (DTMF) (wymagane):Abonent oświadcza, że (wymagane):